Filter bobler

En filter boble betyr at nettsider, og ikke minst Google, bruker algoritmer for å lagre informasjon om dine aktiviteter og søk på internett, slik at nettsider lettere kan skreddersy reklame som kan appellere til dine behov. Det er blitt en normalitet innen digital markedsføring, slik at man kan pushe produkter og tjenester til den rette kundegruppen. Og selv om dette virker smart og effektivt, så er det her vi kommer til en intellektuell sperre, som kan knyttes til ekkokamre.

Ekkokamre

Dette oppstår når man har brukt filter boble algoritmer for å finne ut din tro, dine politiske syn og meninger, ut ifra din aktivitet på internett. Det som skjer her, er at du vil kun få reklame og bli anbefalt sider og videoer, om ting som videre vil styrke dine syn. Dette er hva vi kaller for “information bias”, og det er en farlig trend.

Resultat

Eksempler på ekstreme ekkokamre vil du se i land som Nord-Korea, der staten styrer hva slags informasjon som skal nå frem til befolkningen via algoritmer som luker ut negativ presse om landet deres. De har et eget internett som brukes til å hjernevaske befolkningen, og skjermer de mot den ekte verdenen. Politiske syn og religion er ikke et valg. Du blir vokst opp med å forgude og tro på det staten vil at du skal tro. Heldigvis, vil det med moderne teknologi, åpne seg muligheter til å jobbe rundt systemet, slik at noen få personer, evner å finne en vei rundt systemet, og nå ut til omverdenen.

Det finnes flere historier om overlevende flyktninger fra Nord-Korea spesifikt som har snakket ut om hvordan det er å leve i diktaturet under Kim Jong-Un.

Det finnes flere land i østen som sliter med nettopp dette, og det fører til ekstremisme både politisk og religiøst.