Business Model Canvas er et rammeverk for å forstå hva en forretningsmodell er. Rammeverket ble oppfunnet av Alexander Osterwalder, og viser forskjellige byggeblokker man trenger i en forretningsmodell med 9 forskjellige segmenter. Det fine med denne modellen er at du kan tilpasse modellen til din spesifikke forretning eller bedrift. Det er et fantastisk verktøy for både entreprenører i oppstartfasen og etablerte bedrifter i markedet, som kanskje ønsker å utvide/infiltrere marked.

De 9 segmentene er som følger:

  • Key PartnersHvem er dine partnere/leverandører? Hva er motivasjonen for dette partnerskapet?
  • Key ActivitiesHvilke nøkkelaktiviteter er mest nødvendig?
  • Value PropositionHvilken kjerneverdi kan du tilby kunden?
  • Customer RelationshipHva slags forhold er det forventet av kunden?
  • Customer SegmentHvilke klasser skaper du verdi for, og hvem er dine viktigste kunder?
  • Key ResourceHvilke ressurser krever forslaget?
  • Distribution ChannelHvilke kanaler bruker du for å nå frem til kunden?
  • Cost StructureHva er den største kostnaden i bedriften din? Hvilke ressurser og aktiviteter koster mest?
  • Revenue StreamHvilken verdi er kundene dine villige til å betale for? Hvordan betaler de? Hvor mye tilbyr hver strøm av inntekt til den totale inntekten?

Selvom Business Model Canvas (BMC) er et ekstremt nyttig verktøy, som er enkelt å følge, og effektivt for de fleste bedrifter, så finnes det naturligvis kritikk mot dette verktøyet.
En av de viktigste punktene å se på er at BMC kan være for statisk, og ikke tilpasser seg alle strategiske forandringer i markedet. Modellen er meget fokusert på selve organisasjonen og dens kunder, og kan derfor overse viktige brikker i samfunnet og markedet man opererer i. Dette betyr naturligvis ikke at man ikke skal ta i bruk modellen, men heller bruke den effektivt, og samtidig tenke litt utenfor boksen, for den mest effektive bruken av dette verktøyet. Det er viktig å se på både negative og positive aspekter, slik at man kan optimalisere bruken så mye som mulig.

Kilder

https://canvanizer.com/new/business-model-canvas
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas