Refleksjonsnotat – Digital Markedsføring 2020.

Fra Januar, til og med Februar har vi hatt faget Digital Markedsføring med Arne Krokan. Jeg gikk inn med høye forventninger, og jeg fikk mer enn hva jeg hadde forventet, og mer. Dette er et meget relevant og interessant fag som går gjennom flere temaer i den moderne verden når det kommer til salg, markedsføring og teknologisk utvikling innenfor dette.

Foreleseren var flink til å inkludere klassen, få oss til å prate sammen og reflektere over negative og positive sider ved temaene som dukket opp i forelesningene. Jeg har fått et bedre innblikk i effekten av digitaliseringen av samfunnet, og digital økonomi.

I tillegg har vi blitt bedt om å opprette en faglig blogg der vi skal skrive flere faglige blogg innlegg om temaene vi gikk gjennom i forelesningen, noe jeg syns har vært en forfriskende måte å lære på, og som sørger for en jevn flyt i skolegangen.

Det har vært det mest interessante faget i skolegangen min til nå, og jeg har i tillegg lært meg å lage min egen nettside, og kjøpt domene for dette, noe som kan brukes videre i karrieren min.