Medievalgsmodellen er en modell man bruker for å velge hvilke medier man skal bruke i sin markedsføring eller kommunikasjonskampanje. Den går gjennom 4 forskjellige egenskaper man ser på når man velger et medie for kampanjen sin.

Disse 4 egenskapene heter:

– Presentasjonsegenskaper:
Evnen denne kanalen har til å presentere budskapet for ønsket kundegruppe.

– Distribusjonsegenskaper
Dette er evnen mediet har til å riktig formidle ditt budskap på.

– Situasjonsegenskaper
Handler om hvorvidt leserne er mottakelig for påvirkning.

– Prisegenskaper
Reklamekostnader. Hva koster det å reklamere for ditt produkt, din tjeneste eller din virksomhet via dette mediet?

Sosiale medier den beste moderne løsningen for kommunikasjon og markedsføring. Folk fra alle aldersgrupper holder til på Facebook, Instagram, Twitter og mer, og det er gratis for brukere å legge ut innhold på disse plattformene. Reklame via disse plattformene er meget effektive til en ekstremt god pris, noe som gir høy gevinst til en lav kostnad.

Jan Aleksander B. Johannessen & David Neegaard Ljung