Post -modellen
Er en strategi innenfor sosiale medier. Det er et systematisk verktøy for å lage en oversiktlig og effektiv strategi på sosiale medier. Metoden ble utviklet av Josh Bernhoff og Charlene Li.

POST står for følgende:

– People/mennesker
– Objectives/Mål
– Strategy/strategi
– Technology/teknologi

People/mennesker
Hvem skal nås? Planlegge og kartlegge målgruppen man går etter på forhånd.

Objectives/mål
Hva ønsker man å oppnå? Her må det også planlegges og kartlegges. Det er viktig at målene er målbare.

Strategy/strategi
Viktig å produsere godt innhold på riktig kanal. Dette gjør man for å produsere godt innhold. Ikke publiser samme innhold på flere kanaler. På noen kanaler kan video og bilde være en fordel, mens på andre kan man for eksempel bruke bare tekst.

Technology/teknologi
Hvilken plattform skal man velge? Dette er det siste steget i POST-modellen

Kilder:Josh Bernoff og Charlene Li

Jan Aleksander B. Johannessen & David Neegard Ljung